Iskolánkról

Intézményünket Szekszárdon úgy tartják számon, mint egy olyan általános iskolát a városból, amelyik más, mint a többi.

Valóban, a katolikus intézmény lényegében más, hiszen más alappal, más szemlélettel, más háttérrel végzi nevelő-oktató munkáját, abban a reményben, hogy ennek eredményeként teljes személyiség formálódik ki, aki korszerű tudással rendelkezik, tud szabadon, felelősségteljesen és erkölcsileg helyesen dönteni. Aki úgy él, hogy tudja: életét ajándékként és feladatként kapta; formálnia kell a világot, amelyben él, s amelyért felelősséggel tartozik.

És végül: aki azáltal ember, hogy képes a szeretetre. 

Múltunk
Szekszárd zárdaiskola 1926

Iskolánk alapítása Pöndör János, városunk egy jómódú, mélyen vallásos polgára nevéhez fűződik. Az ő szorgalmazására és segítségével indult a katolikus iskola városunkban l926-ban. Saját házuk három szobáját ajánlotta fel a nővéreknek szállásul, akik be is költöztek. Iskolaépület akkor sem volt, tanítás céljára Jankó Ágoston főispán és Kiss Lajos esperes úr közbenjárására sikerült a Garay János Állami Gimnázium egy második emeleti nagy helyiségét biztosítani. Itt kezdődött az iskola munkája I-II-III. osztállyal.

Az iskola részére l927 őszén megfelelő épületet találtak. Az Egyházközség megvásárolta a Bezerédj utca l5. sz. alatt lévő Kramolin-féle házat és azt az Isteni Megváltó Leányai nevére íratta, azzal a kikötéssel, hogy azt sem eladni, sem megterhelni, sem más célra felhasználni nem szabad.

Az iskola működését 1945-ben tiltották be.

Az újrakezdés

Az iskola története csak évtizedekkel később folytatódott.

Lehetővé vált, hogy az egyházak visszaigényeljék ingatlanjaikat. A Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja is visszaigényelte szekszárdi ingatlanát, a volt iskolaépületet. l992-ben létrejött egy megállapodás a rend és a Szekszárdi Belvárosi Plébánia között, mely szerint a visszaigényelt iskola használati jogát a nővérek átadják a plébániának. A régi iskolaépületben ez időben speciális általános iskola működött. E működtetés érdekében a városi polgármesteri hivatal átalakítási munkákat hajtott végre az épületen. Az ingatlan átadása elmaradt, de további tárgyalások folytak a két fél között. Az adminisztrációs akadályoztatás ellenére l993 szeptemberében a katolikus elveken alapuló oktatás újraindult Szekszárdon. Csereként a polgármesteri hivatal egyelőre egy volt bölcsőde épületét ajánlotta fel a Kecskés Ferenc utcában. Az iskolával együtt óvoda is működött, mely a mai napig is ott található. Ebben az épületben indult újra a keresztény szellemiségű nevelés, oktatás, mely a német nemzetiségi oktatást is célul tűzte ki. Az első osztályban l8 kisgyermek tanult. Az 1996/97-es tanévben a Dienes Valéria Általános Iskolában kapott alkalmi elhelyezést az iskola. Ekkor 8 tanítótól 53 diák kapott keresztény szellemiségű nevelést. Az 1997/ 98-as tanévet már új helyén kezdte meg az intézmény 95 beírt tanulóval és 11 pedagógussal. 1997 január 1-től a fenntartói feladatokat és jogokat Mayer Mihály pécsi püspök vette át. 1999. július 1-től az Egyházmegye összevonta az óvodát és az iskolát, így az óvoda az iskola tagintézménye lett, az intézmény hivatalos neve: Szent József Iskolaközpont – Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda. 2008 szeptemberétől iskolánk Szekszárd szívébe költözött, a belvárosi templomhoz közel, ahol tanulóink szép, tágas környezetben tanulhatnak.

 

szent jozsef iskolakozpont fb cover

 

Jelenünk és jövőnk

A hit adja egész nevelési programunk alapját. Istenbe vetett hitünknél fogva, Rá támaszkodva tudunk úgy nevelni, hogy az mind a gyermekek, mind a szülők számára hiteles és elfogadható legyen. Éppen ezért nagy figyelmet fordítunk a lelki élet gondozására, ápolására. A hitoktatók részére szervezett nagyon tartalmas lelki gyakorlatba az egész nevelőtestület bekapcsolódik. Az intézmény dolgozói elkötelezett keresztények, akikre jellemző a lelki kiegyensúlyozottság, melyet Istentől kaptak. Olyan légkörben élünk és dolgozunk, ahol érvényesülnek a keresztény ember erkölcsi elvei: egymás kölcsönös megbecsülése, bizalom, a munkatársak tisztelete, a szakmai tapasztalatok megosztása, az egymástól való tanulás öröme, a tanácsok elfogadása, egymás tudásának elismerése, a felmerülő problémák közös megoldása. Szaktudásunkban ugyanazt tesszük, mint más pedagógusok, de ezen átragyog a krisztusi szeretet.

Az intézmény dolgozói elkötelezett keresztények, akikre jellemzo a lelki kiegyensúlyozottság, melyet Istentol kaptak. Olyan légkörben élünk és dolgozunk, ahol érvényesülnek a keresztény ember erkölcsi elvei: egymás kölcsönös megbecsülése, bizalom, kollégák tisztelete, szakmai tapasztalatok megosztása, egymástól való tanulás öröme, tanácsok elfogadása, egymás tudásának elismerése, a felmerülo problémák közös megoldása.

Szaktudásunkban ugyanazt tesszük, mint más pedagógusok, de ezen átragyog a krisztusi szeretet.

2024 Május
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Szent Vér Báta

pk figyelj ram