A Szent József Iskolaközpont Szent Rita Katolikus Tagóvodája olyan nevelési intézmény, amelynek mi dolgozói a katolikus hit szerint élünk és nevelünk. Szeretnénk megvalósítani a családi és az óvodai nevelés egységét. Amikor a kisgyerekek hozzánk jönnek, egy tágabb keresztény közösség kapuját lépik át. Nyitottak vagyunk az elkötelezett és a krisztusi utat kereső családok felé egyaránt.

Mindennapjainkban feltétel nélküli szeretettel fordulunk a gyermekek felé. Nevelésünkkel segítjük őket a keresztény értékek felismerésében, hogy meg tudják különböztetni a lényegest a lényegtelentől, az értékest az értéktelentől, a jót a rossztól.

A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét: a köszönési módban, a mindennapi gyertyagyújtásokban, az étkezések előtti és utáni ima során, a játékban, a tevékenységekben megvalósuló tanulásban, az ünnepkörökben.

Nevelési elveink a példaadás és a kölcsönös egymásra figyelés, a legfőbb értékek elfogadása és megvalósítása. Célunk az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, melyben a kisgyermeket tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi.  Különös figyelmet fordítunk a teremtett világ szépségének megismertetésére, védelmére. Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciálásra, a gyerekek egyéni fejlesztésére, logopédus és gyógypedagógus is segíti munkánkat. Az óvodai tevékenységeken keresztül szerepet kap a tehetséggondozás (pl. néptánc, fakultativ játékos nyelvi foglalkozás, kosárlabda, játékos fizika, rajzpályázatok).

Fontos számunkra a gyerekek zökkenőmentes óvoda-iskolai átmenete, szoros a kapcsolatunk az iskolával. A sok közös programmal lehetőséget biztosítunk arra, hogy a leendő tanító nénikkel megismerkedhessenek a nagycsoportosaink.

Mindezek által arra törekszünk, gyermekeink megélhessék, hogy egész életünk folyamán, bármely élethelyzetben vagyunk is, mindannyian egy nagy közösség, család tagjai vagyunk. Hiszen Jézus Krisztus által a Mennyei Atya gyermekeiként egymás testvérei vagyunk a szeretetben, megbocsátásban, az újrakezdés örök lehetőségében és örömében.

2022 November
H K Sz Cs P Szo V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Szent Vér Báta

pk figyelj ram