Végzettség/képesítés:

  • mesterpedagógus, általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium
  • általános iskolai okleveles hitoktató
  • közoktatási szakértő pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen
  • szakvizsgázott pedagógus differenciáló és fejlesztő szakpedagógia területen

 

Bemutatkozás

 1999 januárja óta dolgozom a Szent József Katolikus Általános Iskolában. Elsősorban alsós tanítónak tartom magam. Tanítóként már minden tantárgyat tanítottam, ami az alsó tagozatban előfordulhat, az idegen nyelv kivételével. Két alkalommal osztályfőnökként is kísérhettem tanítványaimat elsőtől negyedik /ötödik évfolyamig. Fejlesztőpedagógusi szakvizsgám megszerzése óta alsó-és felső tagozatos tanulók körében készségfejlesztő foglalkozásokat vezetek a Nevelési Tanácsadó javaslata alapján. Harmadiktól hatodik osztályos tanulóknak ének-zenét tanítok és ennek keretében megtanítom őket arra is, hogy a furulyából dallamokat varázsoljanak elő.  Több éven keresztül vezettem felső tagozatosok számára is tanulószobai foglalkozásokat.

2015 óta az Oktatási Hivatal megbízásából közoktatási szakértői feladatokat is ellátok.

Különösen fontosnak tartom a gyermekek egyedi személyiségének megismerését, egyedi értékként való szemlélésüket, küzdelmeikben való támogatásukat, apró eredményeik megerősítését, jutalmazását, és leginkább törekszem a bennük lévő jót „kiszeretni” belőlük.

A teljes személyiségük formálására törekszem, így nagy jelentőséget tulajdonítok a tanórákon kívüli tevékenységeknek, közösségi alkalmaknak. Szívügyem a fiatalok bekapcsolása a helyi cserkészközösségbe és a közösségi, másokért való szolgálatba.

Szent Vér Báta

pk figyelj ram