Az iskolaválasztás egy felelősségteljes szülői döntés. Hiszen gyermekük a nap nagy részét az iskolában tölti, és nem mindegy, hogy milyen környezetben, milyen pedagógusok, milyen társak között. Amikor a kedves szülők megkereszteltették gyermeküket ígéretet tettek, hogy keresztény módon nevelik fel szemükfényét.

Ezt a fogadalmat váltják valóra akkor, amikor meghitt, szeretetteljes családi légkörben nevelik, katolikus óvodába, majd iskolába járatják csemetéjüket, mert ott olyan közösségi élményben részesül, amelyben megtapasztalhatja Isten szeretetét.

Tantestületünkre jellemző:

  • egymás segítése,
  • a szakmai igényesség,
  • a keresztény elkötelezettség.
  • Alázattal és bizalommal végezzük munkánkat.
  • Tudjuk, hogy a siker nem rajtunk múlik, hanem egyedül Istenen, aki gondoskodik arról, hogy a jó szívek gazdag lelki kincseket teremjenek.

Osztálylétszámaink lehetővé teszik, hogy magasabb évfolyamokra is felvegyünk gyerekeket. A felvételeket a felsőbb évfolyamokon a szülővel és a gyermekkel leendő osztályfőnökkel történő személyes beszélgetés után, minden esetben egyénileg bíráljuk el.

Iskolai beíratás a 2022/2023-as tanévre

A beíratás időpontja:
2022. április 21-én (csütörtökön) 8.00-16.00 óráig
2022. április 22-én (pénteken) 8.00-16.00 óráig

Kérjük, tekintsék át a beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat!
Amennyiben szeretnék ezeket előre kitölteni, javasoljuk a fájlok letöltését (elektronikus kitöltéshez) vagyok azok nyomtatását (kézi kitöltéshez).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45 § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2016. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, és annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja. A szülőnek már nincs meg az a lehetősége, hogy a tanköteles korú, iskolába lépéshez szükséges fejlettségű gyermekét még egy évig az óvodában tartsa, kivéve, ha szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, TAJ kártya)
  • a gyermek lakcímkártyáját
  • a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást
  • a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság által kiadott szakvéleményt.

Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat!

2022 Szeptember
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Szent Vér Báta

pk figyelj ram